Fundusze inwestycyjne w Polsce

Dane, Informacje, Opinie i Porady

Klienci rezygnują z funduszy

inwestorzy odchodzą od funduszyTFI już od czterech kwartałów notują odpływ klientów. Na konie czerwca br. ich liczba było o 86 tys. niższa niż rok wcześniej.

W sumie jednostki uczestnictwa funduszy znajdują się w posiadaniu 2,05 mln inwestorów. Ostatni raz firmy zarządzające aktywami miały porównywalną liczbę klientów pod koniec 2014 roku – wynika z danych zebranych z dwudziestu funduszy przez Analizy Online. Czytaj dalej →


#

Najlepiej sprzedające się fundusze na rynku

najlepsze funduszeO sukcesie sprzedażowym wybranych TFI w ostatnich miesiącach zaważyły takie czynniki jak: oferta złożona w dużej części z nietypowych produktów lub odpowiednie dotarcie do klienta o niskiej tolerancji ryzyka. Bilans sprzedaży funduszy detalicznych po sześciu miesiącach 2016 roku to +0,2 mld zł.

Okres ten z najwyższym bilansem sprzedaży produktów detalicznych zakończyło Altus TFI. Do funduszy z oferty tego TFI napłynęło w tym czasie +1,4 mld zł. Czytaj dalej →


#

Fundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny

Aviva Investors Obligacji DynamicznyZaletą funduszu Aviva Investors Obligacji Dynamicznego jest możliwość dywersyfikacji geograficznej portfela przez zarządzających. Pozwala to na inwestowanie na tych rynkach, na których szanse na satysfakcjonujące stopy zwrotu są większe. Wśród krajów, których instrumenty dłużne pozostają w obszarze zainteresowania zarządzających są głównie te z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, Rumunia, Węgry czy Słowenia. Deo portfela trafiają głównie obligacje skarbowe. Udział papierów Skarbu Państwa ma wynosić ok. 50 proc. (do 2016 roku było to 30 proc.). Czytaj dalej →


#

TFI poszerzają ofertę o nowe produkty

nowe produktyTFI utworzyły od początku tego roku 95 nowych funduszy, zlikwidowanych zostało 26. Od kilku lat ciężar przesuwany jest w kierunku funduszy zamkniętych. Segment ten tworzą zarówno produkty o klasycznej strategii (akcyjne, dłużne itp.), ale o nieco bardziej elastycznym portfelu oferowane zamożnym klientom, jak i fundusze aktywów niepublicznych uruchamiane na potrzeby konkretnych inwestorów. Ich celem bardzo często jest optymalizacja podatkowa. Specjalizujące się w nich towarzystwa mają najwięcej produktów pod zarządzaniem i często mogą pochwalić się najwyższą dynamiką przyrostu aktywów. Więcej niż 50 funduszy ma w swojej ofercie Ipopema TFI, Copernicus Capital TFI, Altus TFI, Formum TFI, a także Skarbiec TFI oraz AgioFunds TFI. Czytaj dalej →


#

Zarządzający kupują za granicą

zagraniczne inwestycjeWedług agencji Bloomberg zbyt niska płynność polskiego rynku obligacji korporacyjnych zmusza krajowych zarządzających do kupowania papierów zachodnioeuropejskich korporacji.

PZU TFI poinformowało w ostatnich dniach o pracach nad nowym funduszem zagranicznych obligacji korporacyjnych. Podobne instrumenty pojawiły się w portfelu Nationale-Nederlanden PTE. Towarzystwa te zaznaczały, że w inwestycjach w polskie papiery korporacyjne przeszkadza im niska płynność rynku. Tymczasem ten rodzaj aktywów należy do najbardziej poszukiwanych przez klientów z uwagi na niskie rentowności obligacji skarbowych, niskie oprocentowanie lokat oraz słabą koniunkturę na giełdzie w Warszawie – oceniają finansiści, z którymi rozmawiał Bloomberg. Czytaj dalej →


#

Fundusze pasywne i algorytmiczne to wciąż nowość na polskim rynku

Rynek udostępnia szeroką ofertę różnych funduszy inwestycyjnych. Wybór uzależniony jest od wielu czynników – od rodzaju inwestora, jego wieku, wielkości dostępnych środków pieniężnych czy też stosunku do ryzyka.

Największą popularnością w Polsce cieszą się fundusze otwarte, zarządzane aktywnie (zwłaszcza pieniężne) oraz aktywnie zarządzane fundusze zamknięte. Na rynku wyodrębnić można też fundusze pasywne. Nowością są fundusze algorytmiczne. Rozwiązania te są w Polsce mało popularne i nieznane. Czytaj dalej →


#

Fundusz Pioneer Akcji Polskich

Fundusz Pioneer Akcji PolskichPortfel funduszu Pioneer Akcji Polskich jest obecnie lepiej zdywersyfikowany niż przed objęciem funkcji dyrektora inwestycyjnego przez Petera Bodisa w 2011 roku. Jednocześnie zmniejszył się istotnie stopień odchyleń od indeksu WIG, który jest dla funduszu wzorcem do porównań. To sprawia, że ryzyka związane z inwestycjami w akcje pojedynczych spółek wchodzących w skład portfela w mniejszym stopniu niż kiedyś wpływa na osiągane wyniki. Mogą pojawiać się wątpliwości, czy ta dość bezpieczna strategia nie powadzi do tego, że niemożliwe jest wypracowanie lepszych wyników dzięki bardziej aktywnej selekcji spółek. Czytaj dalej →


#

Fundusze indeksowe wkrótce w ofercie ING Banku Śląskiego

ING Banku ŚląskiegoFundusze pasywnie zarządzane na świecie cieszą się niezwykła popularnością. W Polsce nadal stanowią jedynie margines rynku. Jednak to może się zmienić.

Oferta ING Banku Śląskiego wzbogaci się wkrótce o trzy fundusze indeksowe. Dostawcą jest jedno z najmłodszych TFI działających na krajowym rynku – Amundi Polska TFI.

W ING Banku Śląskim pojawią się rozwiązania replikujące zachowanie trzech indeksów, poprzez odpowiednie fundusze z grupy Amundi (w formule master-feeder). W składzie ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO znalazły się: ING BSK Indeks WIG 20, który dąży do odzwierciedlenia indeksu giełdowego WIG20 poprzez lokowanie aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Index Equity Poland; ING BSK Indeks MSCI EMU dążący do odzwierciedlenia indeksu MSCI EMU obliczanego i publikowanego przez MSCI inc., poprzez lokowanie aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Index Equity Euro. Czytaj dalej →


#

Fundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus

stabilny wzrostFundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus nie po raz pierwszy plasuje się na pozycji lidera w swojej grupie. Od początku roku do końca października konkurencja zdołała zaledwie ochronić powierzony kapitał (średnia stopa zwrotu to +0,3 proc.), fundusz wyprzedził ją o blisko +8 pkt proc.

Na przestrzeni lat niedoważonym segmentem portfela akcji są duże spółki, wobec których zarządzający preferuje firmy o mniejszej kapitalizacji oraz walory zagraniczne. Te ostatnie uzupełniają płynność części udziałowej, na którą ujemnie mógłby oddziaływać niedobór polskich blue chipów. Pod pojęciem inwestycji zagranicznych kryją się nie tylko akcje, ale też fundusze ETF, czy choćby kontrakty futures na indeksy. Pozwalają one na dodatkowe pole manewru przy zawieraniu zakładów, np. za ich pomocą można uzyskać ekspozycję na wybrany sektor ptzy zakupie tylko jednego instrumentu. Czytaj dalej →


#

Jak sprawują się funduszowe nowości

funduszowe nowościW ciągu ostatnich dwóch lat co trzecia wpłacana do funduszy złotówka trafiła do nowo utworzonych produktów. Dla klientów TFI nowości na rynku funduszy stanowią ciekawą alternatywę, której często towarzyszą promocje. Małe aktywa umożliwiają większą elastyczność portfela. Zarządzający nie zmagają się z żadnymi zaległościami, tylko całe środki mogą inwestować w papiery, wobec których mają silne przekonanie.

Analizy Online w celu sprawdzenia nowo utworzonych rozwiązań, zestawili uzyskane przez nie kwartale stopy zwrotu ze średnimi wynikami w grupie. Analiza została przeprowadzona w trzech grupach funduszy: akcji uniwersalnych, akcji małych i średnich spółek oraz funduszy dłużnych o uniwersalnym charakterze. Czytaj dalej →


#